Deklaracja Dostępności

Gminne Przedszkole Nr 4

w Trzciance zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej  2021.09.01. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2021.09.01.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.04.30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.09.1.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Karolina Kordek, mailowo – gptrzcianka4@gmail.com lub telefonicznie – 67 216 30 01.

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminne Przedszkole Nr 4, ul. Broniewskiego 2a, 64-980 Trzcianka

1. Do budynku przedszkola prowadzą dwa wejścia : od ulicy Władysława Broniewskiego i od ulicy Stanisława Staszica. Główne wejście (nr 1 ) do budynku przedszkola znajduje się od ulicy Władysława Broniewskiego, do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście główne.

2. Po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się gabinet dyrektora, gabinet intendentki i toaleta dla personelu.

3. Pomieszczenia usytuowane na parterze budynku dostępne są dla osób z niepełnosprawnościami, tj.: przy wejściu głównym znajduje się hol , pokój nauczycielski oraz szatnia oddziału V, idąc dalej, skręcając w prawo po lewej stronie znajduje się sala oddziału żłobkowego z kantorkiem, toaletą częściowo przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami (swobodny/-e dojazd /dojście do umywalek), z Sali można wyjść na taras , po którym mogą poruszać się osoby z niepełnosprawnościami, zejście z tarasu na plac zabaw tylko schodami. Dalej po lewej stronie znajduje się sala oddziału przedszkolnego z przyległą łazienką i analogicznym jak wcześniej wyjściem na taras i plac zabaw. Po prawej stronie są szatnie dla dzieci , idąc dalej, po prawej stronie znajduje się kuchnia z przyległymi do niej pomieszczeniami (zmywalnia, obieralnia) i pomieszczeniem socjalnym. Za szatnią , na wprost znajdują się schody, które prowadzą na pierwsze piętro do trzech sal oddziałów przedszkolnych oraz do gabinetu logopedycznego . Wejście do każdej sal następuje poprzez próg. Na klatce schodowej po lewej stronie wchodzimy do pomieszczenia z windą towarową, gdzie wydawane są posiłki, dalej wchodzimy do pierwszej Sali , na końcu której znajduje się kantorek i gabinet logopedyczny, z tej Sali przechodzimy również do kolejnej- sala druga, do której przylega łazienka, kantorek. Na I piętrze znajduje się również trzecia sala z łazienką,
kantorkiem, do której można przejść z Sali drugiej lub z klatki schodowej –pierwsza sala po prawej stronie. Na parterze, na końcu korytarza, za schodami , po lewej stronie znajduje się: wejście do piwnicy, do której prowadzą schody. Idąc piwnicą do końca, po prawej stronie znajduje się wyjście na przedszkolny plac zabaw. Wyjście nr 2 , na parterze od ulicy Stanisława Staszica możliwe jest tylko schodami, przed wyjściem, po prawej stronie znajduje się szatnia i sala oddziału żłobkowego z toaletą (przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami). Przy zejściu
nr 2 znajduje się wózkarnia, dalej plac zabaw dla przedszkolaków i wydzielony plac zabaw dla dzieci ze żłobka.

4. W placówce jest zatrudniona pracownica na stanowisku kucharki , która biegle posługuje się językiem migowym, po wcześniejszym uzgodnieniu można skorzystać z usług tłumacza języka migowego w godzinach od 06.30 do 14.30 .

5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

6. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Aplikacje mobilne

Nie prowadzimy  aplikacji mobilnej.

Skip to content