Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do Przedszkola

Informujemy, że od 13 lutego 2023r.rozpoczynamy nabór na wolne miejsca do przedszkola na rok szkolny 2023/2024
Termin zapisów upływa 24 lutego 2023r.

Wypełnione dokumenty z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA – IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA i wrzucić do skrzynki stojącej przed wejściem do przedszkola.

Dokumenty przyjmowane będą od dnia 13.02.2023r.

Poniżej dokumenty do pobrania:
1.Regulamin rekrutacji.
2.Harmonogram postępowania rekrutacyjnego/ zarządzenie burmistrza.
3.Wniosek o przyjęcie.
4.Oświadczenie o miejscu zamieszkania.
5.Oświadczenie dotyczące szczepień.
6.Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej.
7.Oświadczenie dotyczące samotnego wychowywania dziecka.
8.Oświadczenie o zatrudnieniu.
9.Oświadczenie rodzeństwo.
10.Zestawienie złożonych dokumentów
11.Potwierdzenie woli korzystania z usług przedszkola – UWAGA!!! Dokument ten wypełniamy po zakwalifikowaniu się dziecka do przedszkola i składamy w terminie od 22.03.2023r. do 29.03.2023r.

 1. REGULAMIN-REKRUTACJI-DO-PRZEDSZKOLI-2
 2. zarza_dzenie-burmistrza-w-sprawie-okreeslnia-terminow-przeprowadzenia-posto_powania-rekrutacyjnego-na-rok-szkolny-2023-2024 (2)
 3. wniosek-przyjecie-do-przedszkola 2023
 4. zal-5-oswiadczenie-o-zamieszkiwaniu (2)
 5. zal-4-oswiadczenie-dot-szczepien (2)
 6. zal.-1.-POTWIERDZENIE-wielodzietnej-rodziny
 7. zal-3-oswiadczenie-dotyczace-samotnego-wychowywania-dziecka
 8. zal2-oswiadczenie-rodzica-opiekuna-o-zatrudnieniu
 9. oswiadczenie-rodzenstwo-1
 10. zestawienie-zlozonych-dokumentow (1)
 11. POTWIERDZENIE-woli-korzystania(1) (1)
Skip to content